Home

 Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej

znajdują się na liście czasopism punktowanych

w części "B" wykazu czasopism naukowych

na pozycji 1844 z przypisanymi 6 punktami.

 

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej

indeksowane są w CEJSH

The Central European Jurnal of Social Sciences and Humanites

 oraz w ICI

Index Copernicus International

 

 

STUDIA Z DZIEJÓW POLSKIEJ

HISTORIOGRAFII WOJSKOWEJ


zostały założone w 1975 roku przez profesora Benona Miśkiewicza. SDPHW są jedynym czasopismem poruszającym problematykę historiografii wojskowej, tak polskiej jak i zagranicznej Polski dotyczącej. Na łamach SDPHW ogłaszane są wyniki badań historiograficznych dotyczących prac związanych z dziejami oręża polskiego od czasów najdawniejszych po XX wiek. Swoje artykuły publikują młodzi adepci nauki historycznej, jak i doświadczeni naukowcy z ośrodków akademickich całej Polski.